• Биологична обратна връзка (биофийдбек)

  Биологична обратна връзка (биофийдбек)

  Целта на невротренингите с биологичната обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек) е човек сам да се научи да си помага и да няма повече нужда от нас.
 • Първоначална комплексна оценка

  Първоначална комплексна оценка

  Целите на първоначалната комплексна оценка са да се установи наличното състояние на конкретния човек, да се определи типа на неговата нервна система и общото му качество на живот. Заедно с нашия специалист по биофийдбек се определят целите, които той иска да постигне в хода на съвместната работа.
 • Ние се грижим за Вашето здраве

  Ние се грижим за Вашето здраве

  Ефективните практики, индивидуализирани чрез биофийдбек, които ние използваме са комбинация от конкретни дейности, активности и упражнения в точно определено съотношение и последователност. Те са различни в зависимост от състоянието и целите на конкретния човек.
Безлекарствена практическа самопомощ

Безлекарствена практическа самопомощ

По време на сесиите с биологична обратна връзка върху Вас не се оказват никакви химични, физични или психични стимулации. Няма странични ефекти и риск от влошаване на състоянието в следствие на изучаването и прилагането на различни упражнения.

Персонален (индивидуален) подход

Персонален (индивидуален) подход

Комплексният подход с използване на биологична обратна връзка съдържа отделни стъпки и към всяка следваща се преминава когато се справите с предходната. Напредъкът и успехът се измерват с апаратура по обективни критерии.

Научно доказана ефективност

Научно доказана ефективност

Всички методи, използвани в нашата работа са научно доказани от приложните невронауки, съществуват емпирични доказателства за ефективността на тяхното практическо приложение, а резултатите са обективно измерими чрез апаратура за биологична обратна връзка.

Трайно отстраняване на симптомите

Трайно отстраняване на симптомите

Премахването на симптомите е трайно във времето и срокът за това е ясен още в началото след първоначалната комплексна оценка и зависи от Вашето участие и активност, както и Вашата мотивация за промяна. Обичайното време е от 7 до 12 седмици.

Кои сме ние

Център за приложни невронауки Везенков е първият частен научно-изследователски център в България, който провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек (биологична и неврологична обратна връзка) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм. Центърът провежда изследвания и върху ефективността на използване на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек като инструменти за самостоятелно справяне с различни по вид житейски проблеми - от телесно до психо-емоционално естество, като разработва невротренинги за вегетативната и централната нервна система, включително и висшите корови функции.

Виж повече

Принципите, които ни ръководят са:

Научен подход

Прилагаме и ползваме единствено и само практики, основани на научни доказателства.

Прагматизъм

фокусирани сме върху приложението, крайния резултат и ефективността на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек тренингите

Непрекъснато развитие

развиваме и обогатяваме практическите решения и всеки нов случай допринася за това
Medical - Gantry 5 Joomla Template

Комплексност

подходът е биопсихосоциален, интердисциплинарен като с времето се роди уникална, иновативна, авторска парадигма, която включва цялото човекознание

Фокус върху човека

в намирането на ефективни решения за всеки, като в центъра е човекът и човешкостта

Дългосрочни решения

трайно подобряване на качеството на живот на всеки и връщането му в неговия личен път на развитие, ценностна система и собствен индивидуален смисъл

Защо биологичната обратна връзка ?

Защото сме убедени, че приложената на практика съвременна невронаука променя живота на човека към по-добро.
Защото според нас стресът е неразделна част от живота и проблемите на хората всъщност не е с него, а с незнанието и невъзможността да управляват последиците от него, както и с трудностите да се възстановяват бързо след стресиране.
Защото сме загрижени от факта, че психосоматичните симптоми, причинени от постоянното високо нервно-емоционално напрежение на съвременния човек, вече са причина за 42% от посещенията при лекар и над 70% от заболяванията днес.

Свържете се с нас
Обадете се сега